How to generate and store a RSA key into the YubiKey

I have stored my RSA private keys in my PC’s hard drive, since a short time ago I bought a YubiKey, which makes it possible to store my private key in a safe place. The YubiKey is a hardware authentication device manufactured by Yubico that supports one-time passwords, public-key cryptography and authentication, and the Universal 2nd Factor (U2F) and FIDO2 protocols. In this tutorial, I’m going to generate a new RSA key and store it into my YubiKey.

What makes the YubiKey storage to be better than store RSA key into the hard drive, is that when RSA key is stored into the YubiKey, it’s not possible to get it back again. It means that, if I don’t physically lost my YubiKey device, I can be sure that nobody doesn’t have a copy of my RSA key.

There is two options to generate your RSA key. The first one is to use the YubiKey’s built-in GPG and generate a new RSA key pair inside of the key. This option’s advantages is that your private key hasn’t ever been on any other device, but disadvantages is that you can’t create a backup YubiKey with the same RSA key. Therefore this options advantages is the same time it’s disadvantages. The second option is that you generate the private key externally from the YubiKey by your computer.

I decided to go with the second option, because I want to make a backup key with the same RSA key.

This tutorial is following pretty much of this tutorial and here is Yubico’s official tutorial.

I highly recommend you to generate your private key in the live linux distribution and offline! Live linux is running in the RAM, so once you shutdown the OS all it’s data is gone, which means that your private key hasn’t ever been in the hard drive, only in the RAM.

Generate GPG master, sub and revocation keys

$ gpg --quick-generate-key "Firstname Lastname <[email protected]>" rsa4096 cert,sign 5y
$ gpg --gen-revoke 1234ABCD > 1234ABCD-revocation.asc
-> Select 3
-> Enter
-> y
$ gpg --quick-add-key rsa4096 encrypt 5y
$ gpg --export-secret-keys > yourname_1234ABCD_secret-key.asc
$ gpg -a --export 1234ABCD > yourname-key.pub

Move secret keys into the YubiKey

$ gpg --edit-key 1234ABCD
-> keytocard
-> 1
-> keytocard
-> 3
save

In addition to this, I moved those three files (yourname_1234ABCD_secret-key.asc, yourname-key.pub and 1234ABCD-revocation.asc) just in case to the USB stick, which I kept in a safe place. Also I did another backup YubiKey, which I will do next.

Backup a YubiKey

Follow these instructions, if you would like to copy the previous generated key to the another YubiKey. For some reason GPG prevents to move the secret key into two devices and it gives a following error message:

gpg: KEYTOCARD failed: Unusable secret key

I found discussion about this topic here.

The workaround is to delete ~/.gnupg directory and then import your secret key again. Caution! In this step I’m going to delete my whole gpg keyring and after that all it’s secrets is gone! If you understand what we are going to do, run the following commands:

$ rm -r ~/.gnupg
$ gpg --import yourname_1234ABCD_secret-key.asc

And then repeat a last chapter “Move secret keys to YubiKey”.

Other usefull gpg commands

$ gpg --card-status
$ gpg -k
$ gpg --list-keys
$ gpg --with-keygrip -k
$ gpg -K
$ gpg --list-secret-keys

[Solved] Lenovo lagging while browsing

I came across with frustrating problem when I deployed my new Lenovo ThinkPad T570 laptop. Screen keeps freezing and lagging all the time. Things getting worse during I browsing with Chrome, laptop was totally useless. I had up-to-date Windows 10 operating system and also I had updated my all drivers including BIOS. Luckily for I seen as soon that I wasn’t only one who has got this problem.

The problem occurs only when laptop’s AC is plugged off. It depends on battery usages, when computer used on battery it turns on battery save mode which turns “System cooling policy” from Active to Passive, and low down computer’s power for getting longer battery usage.

My college have also same laptop as me, and he has experienced the same problem. Fortunately I finally found the solution which helps both of us and seems that it has really works. The solution is change your computer’s Power Plan’s Cooling policy to Active mode:

  1. Go to “Control Panel” -> “Hardware and Sound” -> “Power Options” -> “Edit Plan Settings” -> “Change advanced power settings”.
  2. Expand “Processor power management” -> “System cooling policy” -> Change “On battery” from Passive to Active.

This solution is tested with two Lenovo T570 laptops, and I expect it works too with Lenovo Yoga models.

I really appreciate if everyone who will test this method could also leaves comment on this post does it works.

Post which related on this problem:
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Yoga-Series-Notebooks/Lenovo-Yoga-910-keeps-freezing-lagging-whilst-browsing/td-p/3527874/page/2

Miten saisimme lisää naisia sijoittajiksi?

Sijoittaminen koetaan hyvin miehiseksi alaksi. Miettiessäni miltä sijoittaja näyttää tulee ensimmäisenä mieleen puku päällä oleva keski-ikäinen mies. Kun ala koetaan hyvin miehiseksi niin naisilla on suurempi kynnys lähteä sijoittamaan kuin miesten, vaikka todellisuudessa sukupuolella ei ole mitään merkitystä sen kanssa millaista tuottoa rahalle voisi saada aikaan markkinoilla.

Erityisesti naiset tarvitsevat esikuvikseen sijoittavia naisia, jotta myöhemmin kun mietimme uudestaan miltä sijoittaja näyttää niin emme pystyisi sanomaan onko kyseessä mies tai nainen. Esimerkiksi, jos puhumme parturista niin en itse määrittele tälle ammatinharjoittajalle sukupuolta. Samoin on myös esimerkiksi palkanlaskijan, tilintarkastajan tai vaikka asiakaspalvelijan kohdalla.

Jotta emme ajattelisi sijoittajaa vain miehenä vaan sukupuolineutraalina henkilönä niin tämä vaatisi, että miesten ja naisten tulisivat olla yhtälailla sijoittajia. Tässä siis kysymys kuuluukin, miten saisimme lisää naisia sijoittajiksi?

miesten ja naisten kuukausittaiset keskiansiot
Lähde: http://tilastokeskus.fi/tup/tasaarvo/talous-ja-toimeentulo/index.html

Ikävä tosiasia on, että keskimäärin naisten taloudellinen asema on heikompi kuin miesten. Tätä selittää osin yläpuolelle olevasta diagrammista ilmenevä palkkaero ja se että nainen jää useimmiten kotiin hoitamaan lapsia. Naisten ja miesten välistä varallisuuseroa ei kuitenkaan kavenna se, että keskimäärin naiset sijoittavat vähemmän kuin miehet. Nainen jää auttamattomasti taloudellisesti jälkeen, jos hän jää kotiin hoitamaan lapsia ja samalla mies kasvattaa varallisuuttaan ja kerryttää eläkettä töissä. Tässä ei olisi ongelmaa, jos naisen ja miehen talous olisivat yhteiset, mutta useimmiten pariskunta vastaa itsenäisesti omasta taloudestaan.

S-Pankin teettämän tutkimuksen mukaan naiset karttaa myös riskinottoa miehiä enemmän, vaikka nimenomaan riskin ansiosta sijoittaja on oikeutettu saamaan tuottoa sijoitetulle pääomalle. Välttelemällä riskiä poissuljetaan samalla mahdollisuus saada tuottoa. Riski ja tuotto kulkeekin käsikädessä, mutta toki sijoittajan on huomioitava että otettu riski on oltava hallittua.

Haluttomuus ottaa riskiä sijoitusmarkkinoilla tai ylipäätäänsää ryhtyä sijoittajaksi johtuu mielestäni pitkälti naisten tiedottomuudesta ja osaamattomuudesta sijoittamista kohtaan. Tämä on sääli, koska tutkitusti naiset ovat sijoittajina jopa parempia kuin miehet, koska naiset ovat sijoittajina miehiä pitkäjänteisempiä ja konservatiivisempia. Meidän pitäisikin yhdessä tuoda esille oikeita esikuvia naisille ja lisätä tietoisuutta sijoittamisesta, jotta yhä useampi nainen lähtisi mukaan sijoittamaan. Uudet sijoittavat naiset lisäisivät pitkällä aikavälillä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa, johon me kaikki pyrimme.

Vinkkinä naisille: Lähtekää seuraamaan sijoittamisella julkisuuteen nousseen bloggaajan Julian uraa sijoittajana lukemalla hänen blogiansa: http://www.lily.fi/blogit/juliaihminen.

Säästäjän on huomioitava myös inflaatio

Käyn läpi tässä kirjoituksessa syitä sille, minkä takia jokaisen säästäjän kuuluisi huomioida inflaatio. Säästämisen muoto, jossa rahaa makuutetaan korottomalla pankkitilillä syö pitkällä aikavälillä ison osan säästöistäsi. Nykyinen rahajärjestelmä on luotu sitä varten, että raha liikkuu. Liikkuvuus on taattu sillä, että raha menettää arvoa pitkässä juoksussa ja tätä käsitettä kutsutaan inflaatioksi. On väitetty, että rikkaat keksivät inflaation, koska tällä ollaan saatu kuluttajat kuluttamaan ja täten nostattamaan yrityksien myyntiä. Oli miten oli, inflaatio on silti se joka syö jatkuvasti rahan arvoa. Vuosittainen inflaatio pyritään pitämään välillä 1,6% – 2%. Tämä on siis se summa jonka sinä menetät vuodessa, jos makuutat rahojasi pelkästään pankkitilillä.


Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajaindeksi

Kuinka suojautua inflaatiolta?

Inflaatiolta et millään pysty välttymään, joten koska rahajärjestelmä perustuu inflaatioon on säästämisen keskityttävä varallisuuden kasvattamiseen eikä rahan säästämiseen. Sijoittaminen on tapa, jolla pystyt suojautumaan inflaatiota vastaan. Osakesijoittamisessa ideana on se, kun inflaatio syö rahan arvoa vuosi vuodelta niin yritykset nostattavat tätä mukaa myös myytävien tuotteiden tai palveluiden hintoja, jonka johdosta osakkeet tarjoavat inflaatiosuojaa. Osakkeisiin liittyy kuitenkin suuri riski, joka ei taas sovi lyhyen aikavälin sijoittajalle.

Riskittömin vaihtoehto on säästää säästötilille, jolle maksetaan hyvää(!) talletuskorkoa. Tällä hetkellä Bank Norwegian maksaa parhainta 1,75% vuotuista korkoa ja ilman mitään määräaikaa. Tämä säästömuoto on hyvä, jos säästöille löytyy tarvetta lähiaikoina eli suosittelisin välttämään kaikkia määräaikaisia talletuksia, koska lähes poikkeuksetta saisit rahoillesi parempaa tuottoa muualta. Säästötilille säästämisen hyvänä puolena on nimenomaan tarvittaessa rahojen nopea käyttöönottaminen, jonka määräaikainen talletus puolestaan estää. Pitkäjänteiselle säästäjälle (yli 10 vuoden säästöaika) osakesäästäminen on oikea paikka makuuttaa varallisuutta.

Moni on alkanut myös miettimään, että menettääkö hän säästetyt rahansa, jos pankki meneekin konkurssiin. Tästä ei kuitenkaan kannata olla huolissaan, ellei säästötilillä loju tolkuttomasti rahaa, sillä EU:n sisällä jokaisella pankilla on vakuutus, jossa henkilön talletukset on vakuutettu 100 000 euroon asti. Tähän poikkeuksena on Norja, jonka pankkien talletusvakuus on jopa 200 000 euroa.

Taulukko pankkien tämän hetken tarjoamista talletuskoroista:
Pankkitilien talletuskorot
(Kuvan lähde: Kauppalehti)

Kuinka aloittaa pitkäjänteinen sijoittaminen?

Halusin kirjoittaa blogikirjoituksen siitä, kuinka aloittaa pitkäjänteinen sijoittaminen? Lisäsin otsikkoon sanan pitkäjänteinen, koska minä edustan sijoittajana pitkäjänteistä sijoittajaa. Tässä kirjoituksessa en käy läpi kuinka tulla äkkirikkaaksi, vaan kuinka saada tuottoa sijoitetulle pääomalle pitkällä aikavälillä. Käyn aluksi lyhyesti läpi mitä tarvitset ennen kuin pääset sijoittamaan ja lopulta kerron kohteita mihin voit sijoittaa.

Miten ja kuinka voin sijoittaa?

Ensimmäiseksi herää kysymys, miten ja kuinka voin sijoittaa? Sijoittamista varten tarvitset arvo-osuustilin, jonka voit perustaa omassa pankissa, jossa pidät käyttötiliä tai avata arvo-osuustilin toisesta pankista sijoittamista varten. Itse käytän sijoittamiseen Nordnettiä johtuen heidän ylivoimaisesti parhaista eduistaan piensijoittajille muihin suomalaisiin pankkeihin verrattuna. Tämän jälkeen, kun sinulla on olemassa arvo-osuustili niin siirtämällä rahaa tälle arvo-osuustilille voit käydä kauppaa pörssissä noteeratuilla osakkeilla tai pankin itsensä tarjoamilla rahastoilla.

Kulut

On äärimmäisen tärkeätä ymmärtää sijoitukseen liittyvät kulut. Käyn tässä välissä läpi sijoittamiseen liittyvän yleisen kulurakenteen, jotta ymmärrätte mistä sijoittamisessa voi syntyä kuluja. Sijoittamalla rahastoihin tulee sinun ymmärtää seuraavat kuluerät, jotka ovat merkintäpalkkio, lunastuspalkkio ja hallinnointipalkkio.

  • Merkintäpalkkio tarkoittaa kulua, joka syntyy kun merkitset (ts. ostat) osakkeita tai rahasto-osuuksia.
  • Lunastuspalkkio tarkoittaa kulua, joka syntyy kun lunastat ts. myyt osakkeita tai rahasto-osuuksia.
  • Hallinnointipalkkio tarkoittaa kulua, jota maksat juoksevasti rahaston ylläpitäjälle siitä hyvästä, että hän on hoitanut rahastoa ja tehnyt sijoituksia sinun puolestasi.

Mihin kannattaisi sijoittaa tai mihin olen sijoittanut?

Aluksi on päätettävä summa kuinka paljon on valmis sijoittamaan rahaa kuukaudessa. On harhaluulo, että sijoittamisen vaatisi paljon rahaa. Kaikki on tietty suhteellista, mutta sijoittamaan voit ryhtyä jopa 15 eurolla! Lisäämällä kuukausittaista sijoittamiseen säästettävää summaa saat hajautettua enemmän sijoitussalkkuasi.

“Koskaan ei kannata neuvoa, mihin kannattaisi sijoittaa. Mutta aina voi kertoa, mihin itse on sijoittanut”, näin totesi Vesa Puttonen taannoin Kauppalehden haastattelussaan, joka oli mielestäni osuvasti sanottu. Seuraavaksi läpikäymäni sijoituskohteet ovat juuri niitä, mitä löytyy myös omasta sijoitussalkustani. En siis jaa neuvojani mentaliteetillä “älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin sanon” – pikemminkin päinvastoin.

Nordnet Superrahastot

Puhuin aikaisemmin siitä, että sijoittamaan pääset jopa 15 eurolla. Tämä onnistuu sijoittamalla Nordnetin Superrahastoihin, joiden vähimmäis merkintämäärä on 15 euroa. Superrahastoja on neljää erilaista, jotka ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska. Nimensä mukaisesti ne sijoittavat kyseisen kohdemaan pörssin indeksiin, joka esimerkiksi Suomi Superrahastossa on Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta (OMXH25-indeksi). Superrahasto on tarkalleen ottaen indeksirahasto, joka sijoittaa sille määritetyn indeksin mukaisesti. Indeksirahastossa ei siis ole ketään rahastonhoitajaa, joka tekisi aktiivisia valintoja osakkeiden suhteen vaan kaikki sijoitusvalinnat syntyvät pelkän matemaattisen kaavan kautta, samalla tavalla kuin kyseinen indeksikin lasketaan. Superrahasto on ehdottomasti helpoin tapa päästä kiinni sijoittamiseen, ja mikä parasta se on täysin kuluton! (Pois lukien valuutan vaihdossa syntyvä kulu, kun sijoittaa muuhun kuin Suomi Superrahastoon.)

Superrahastojen kanssa voisin suositella, että ottaisit esimerkiksi kuukaudessa jokaista neljää rahastoa 15 eurolla, jolloin kuukausittainen sijoitettu summa olisi tasan 60 euroa. Tätä on myös helppo muokata eli jos haluaa tuplata summan niin se onnistuu helposti sijoittamalla jokaiseen rahastoon 30 euroa kuukaudessa. Jokainen pääsee tällä tavoin helposti säätelemään itsellensä sopivan sijoitusmuodon.

ETF-rahastot

Sana ETF koostuu englannin kielisistä sanoista Exchange Traded Fund ja se tarkoittaa suomeksi pörssinoteerattua indeksiosuusrahastoa. ETF-rahastot ovatkin passiivisia rahastoja, jotka on asetettu seuraamaan jotain vertailuindeksiä, kuten esimerkiksi Amerikan 500 vaihdetuimman osakkeen indeksi (S&P500-indeksi). ETF-rahastot ovat siis samalla tapaan passiivisa, kuten myös Superrahastotkin – ainut ero näissä on se, että ETF:t ovat pörssissä noteerattuja eli niitä voi ostaa minkä tahansa välittäjän kautta.

Itse olen painottunut omassa salkussani eniten ETF-rahastoihin johtuen niiden hyvin alhaisista kuluista ja erinomaisesta hajautuksesta. Syy miksi suosittelen ETF-rahastoja vasta toisena johtuu sen korkeammasta kuukaudessa sijoitettavasta summasta verrattuna Superrahastoon. ETF-rahastoihin sijoittaessa suosittelen käyttämään hyväksi Nordnetin kuukausisäästö-ohjelmaa, jossa Nordnet tarjoaa kuluttomat merkintäpalkkiot kuukausisäästön piirissä oleville ETF-rahastoille, johon ei suinkaan kuulu kaikki rahastot. Kuukausisäästö-ohjelmassa sijoituksia tehdään ennakkoon sovitun kaavan mukaan jokaisen kuukauden 5. päivä. Sopimus on oltava olemassa ennen kuun 5. päivää, jolloin rahastomerkinnät tapahtuvat. Kuukausisäästön vähimmäis merkintämäärä on 50 euroa, etkä voi ostaa rahastoista osuuksia vaan kappaleita. Vaikka kyseessä onkin “kuukausisäästö” niin se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että sinun tulisi joka kuukausi tehdä sijoituksia, vaan voit tehdä niitä vapaasti vaikka joka toinen kuukausi. Kuukausisäästösopimuksen pääsee myös purkamaan koska tahansa, eikä se velvoita sinulta yhtään mitään.

ETF-rahastoilla pääsemme hajauttamaan sijoitukset pienillä kuluilla maailmanlaajuisesti. Voin kertoa miten itse olen omat ETF sijoitukseni hajauttanut:

Näillä painotuksilla kuukausisäästön vähimmäis summa on noin 480e/kk, joka on mielestäni aloittelevalle sijoittajalle melko paljon. Suosittelisin tässä vaihtoehdoksi lukemaan Martin Paasin kirjoittaman blogikirjoituksen aiheesta, jossa Martin on listannut Maailman parhaat ETF-rahastot. Kyseiseltä listalta löytyy ETF-rahastoja, joiden yksikköhinta on hieman huokeampi mitä omassa salkussani.

Kuinka pitkään tulisi sijoittaa?

Kuten aloitustekstissä jo totesin, minä edustan sijoittajana pitkäjänteistä sijoittajaa. Pitkänä sijoitushorisonttina voidaan yleisesti pitää yli 10 vuotta. Oma suunnitelmani on pitää sijoituksia reilusti yli 20 vuotta. Ajan myötä pitää myös miettiä myyntiä, ja hyvissä ajoin muuttaa sijoitusstrategiaa. Myyminen ei kuitenkaan liity sijoittamisen aloitukseen, joten jätetään se toiseen kertaan.

Olen myös julkaissut oman sijoitussalkkuni Sharevillessä nimimerkillä Kiuru, josta kuka tahansa pääsee näkemään salkkuni sisällön ja niiden painotuksen. Shareville on samalla loistava yhteisö sijoittajille, joka pääsee poimimaan hyviä vinkkejä muilta kanssasijoittajilta.

© 2021 Niko Kiuru

Theme by Anders NorenUp ↑